گاربو لبخند می زند

،نینوچکا: آیا بذل توجه شما به من یک رفتار عمومیه؟

لئون: مادام، پاریس با همین بذل توجه‌هاست که شده پاریس.

 «نینوچکا، ارنست لوبیچ، 1939»
آن که کنج تنهایی ما را به خیالی خوش کرد : نظرات
برچسب ها: ارنست لوبیچ ، نینوچکا ، گرتا گاربو ،


رُم

،-        من فکر کنم یه خرده اون رو دوست دارم

-        از کجا می‌دونی؟

-        آخه اگه اون بمیره من گریه می‌کنم

-         «Mamma Roma, Pier Paolo Pasolini, 1962»
آن که کنج تنهایی ما را به خیالی خوش کرد : نظرات
برچسب ها: Mamma Roma ، Pier Paolo Pasolini ، پازولینی ،


مردان بدون زنان

،Camille Javal: You like all of me? My mouth? My eyes? My nose? And my ears?

Paul Javal: Yes, all of you.

Camille Javal: Then you love me... totally?

Paul Javal: Yes. Totally... tenderly... tragically.

»Contempt, Jean-Luc Godard, 1963«
آن که کنج تنهایی ما را به خیالی خوش کرد : نظرات
برچسب ها: Contempt ، Jean-Luc Godard ، ژان لوک گدار ،


تو، تویی که آهنگ اسمت هم ذکر است

،لارنس: «تابستون چی‌کار می‌کنی؟»

کارین(گرتا گاربو): «منتظر زمستون می‌مونم.»

«Two-Faced Woman, George Cukor,1941»
آن که کنج تنهایی ما را به خیالی خوش کرد : نظرات
برچسب ها: Two-Faced Woman ، George Cukor ، گرتا گاربو ،


سُس

،


پیر بوردیو در مقدمه‌ی «تمایز» از قول اروین گافمن نقل می‌کند که: «شیوه‌ی زندگی پاریسی همیشه برای دنیای «انگلوساکسون»، حتی فراتر از حلقه‌ی مُدپرستان و محفل بازان، فرییبنده بوده است، و به این ترتیب نوعی شمولیت و عام‌بودگی پیدا می‌کند.»
آن که کنج تنهایی ما را به خیالی خوش کرد : نظرات
برچسب ها: پیر بوردیو ، اروین گافمن ، تمایز ، فرانسه ،


آقای دیوانه

،فردریش دورنمات در ارتباط با ترک کرن سالن به وسیله‌ی تماشاگران در اجرای نخستین نمایشنامه‌اش «روایت شده است» در 1947: «نخستین نمایشنامه‌ی من سبب جنجال بسیار شد. من اگر هنوز می‌نویسم، دلیل‌اش همین آغاز خوب بود! تماشاگران به جای آنکه دهن‌دره کنند، سوت می‌کشیدند.»

آن که کنج تنهایی ما را به خیالی خوش کرد : نظرات
برچسب ها: فردریش دورنمات ، روایت شده است ،
تعداد کل صفحات : 128 ... 33 34 35 36 37 38 39 ...